Wij streven naar een 9+

In onze communicatieoplossingen richten wij ons voornamelijk op ‘de klant van de klant’. Maar de com- municatie met onze eigen klanten is ook belangrijk! Dit doen wij op een persoonlijke, doelgerichte en betrokken wijze.

Stichting Miletus

"MailStreet kan ik typeren als zeer meedenkend"
www.stichtingmiletus.nl

Aan het woord is Caroline van Weert, directeur van de Stichting Miletus, samenwerkingsverband van zorgverzekeraars. “Wij meten de ervaringen van patiënten...

Prima partner om samen te ontwikkelen 
Miletus zorgt ervoor dat de samenwerking in goede banen wordt geleid. “Vanaf het begin was MailStreet onze partner die vanuit een professioneel perspectief de onderzoeken mee ontwikkelde. Het ontwerp van de methodiek, een valide digitale dataverwerkingsmethode, bleek een succes!” 

Een actieve rol is absoluut noodzakelijk! 
MailStreet neemt de hele logistiek voor zijn rekening. “Vaak zijn het de voor de hand liggende zaken die zo belangrijk zijn voor het proces. Het drukwerk, het inzamelen van enquêtes, het herinneren van respondenten en het inlezen van de resultaten.” Maar ook bij het primaire proces, het plannen van de onderzoeken, spelen zij een belangrijke adviserende rol. “Meedenken over de inhoud levert voordeel op. Wij anticiperen bijvoorbeeld op vragen die bij de helpdesk gesteld zullen worden? Een vertegenwoordiger van MailStreet neemt deel aan onze begeleidingsgroep. Hun actieve rol is voor ons absoluut noodzakelijk zowel in de ontwerpfase als bij de uitvoering en oplevering.” 

Nauwgezet als het erop aankomt 
Caroline: “Wij vormen een keten van mensen die van elkaar afhankelijk zijn. Samen geven wij het totale proces vorm en dat moet zo gestroomlijnd mogelijk zijn.” MailStreet levert een belangrijke toegevoegde waarde. “Bij dit type onderzoek gaat het vaak om grote getallen. Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de ervaringen van patiënten met de ziekenhuiszorg hebben wij het over 60.000 vragenlijsten. De dataverzameling luistert heel nauw. Het aanschrijven van mensen moet uiterst zorgvuldig gebeuren. De vragenlijst moet exact bij diegene terechtkomen voor wie hij bedoeld is. Een precieze uitvoering is voor ons essentieel. MailStreet heeft een enorme verwerkingscapaciteit en is heel transparant. Als er een fout in de vragenlijst is geconstateerd kunnen zij heel snel ontdekken wat er aan de hand is en verbeteringen worden direct doorgevoerd. Het is écht maatwerk!”

Meedenken en vooruit kijken 
“MailStreet kan ik typeren als zeer meedenkend. Omdat meer partijen gegevens aanleveren moeten zij heel flexibel zijn. Zij zijn open over hun werkprocessen en er is veel ervaringsdeskundigheid aanwezig.” Ook is het team van MailStreet gewend om verder te kijken. “Dat is voor ons belangrijk. Een voorbeeld: Hun advies om een vooraankondiging te versturen leidde direct tot een hogere respons en minder kosten voor herinneringen.” 

Caroline van Weert is blij met haar samenwerkinsgpartner. “Miletus is een netwerkorganisatie en moet samen met MailStreet een optimaal product leveren. We gaan voor de Porsche en zeker niet voor minder!”